Ester Gaya

Ester Gaya

Ester Gaya heeft de afgelopen 20 jaar onderzoek gedaan naar schimmels. Ze is vooral gefascineerd door korstmossen en probeert hun evolutie te begrijpen.

Boeken van deze auteur