Erik De Soir

Erik De Soir

Erik De Soir is crisispsycholoog en psychotraumatherapeut. Hij verricht onderzoe kswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering en doceert aan bi nnenlandse en buitenlandse universiteiten. Hij verleende psychologische opvang e n begeleiding aan de getroffenen van verkeersongevallen, collectieve urgenties e n oorlogssituaties. Hij treedt vaak op als expert in de media en publiceerde eer der een aantal sterk gewaardeerde boeken voor professionele hulpverleners.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Kinderen helpen in tijden van angst en terreur
Adviesprijs:17,99
Prijs:5,40
You save:-70%