Eric Vanhaute

Eric Vanhaute

Eric Vanhaute is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Un iversiteit Gent en doceert economische geschiedenis, wereldgeschiedenis en werel dstudies.