Eric Vanhaute

Eric Vanhaute

Eric Vanhaute is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Un iversiteit Gent en doceert economische geschiedenis, wereldgeschiedenis en werel dstudies.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Essays over globalisering
Prijs:29,99