Eric Vanhaute

Eric Vanhaute

Eric Vanhaute is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent en doceert economische geschiedenis, wereldgeschiedenis en wereldstudies.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Essays over globalisering
Prijs:29,99