Dirk Rombouts

Dirk Rombouts

Dirk Rombouts is gepensioneerd politiecommissaris van de lokale recherche in Ant werpen. Hij is medewerker van het eerste uur aan het project 'Gerechtsvertalen e n -tolken' van de KU Leuven (campus Antwerpen). Ook is hij docent aan de Nationa le Rechercheschool te Brussel en medewerker van verschillende EU-projecten in ve rband met gerechtstolken.