Delphine François

Delphine François

Delphine François is Handelsingenieur (KULeuven) en Gediplomeerde in de aanvullende Studies van Milieuwetenschappen en -technologieën (Centrum voor Milieusanering, Universiteit Gent). Zij doet onderzoek naar de implementatie van het principe 'de vervuiler betaalt' in het waterbeleid vanuit een institutioneel economischperspectief.

Boeken van deze auteur