Christopher Parker

Christopher Parker

Christopher Parker is hoofddocent Politieke Wetenschappen aan de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) van de vakgroep Conflict- en Ontwikkelings studies (UGent).