Christopher Parker

Christopher Parker

Christopher Parker is hoofddocent Politieke Wetenschappen aan de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) van de vakgroep Conflict- en Ontwikkelings studies (UGent).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Essays over globalisering
Prijs:29,99