Christina Pauwels

Christina Pauwels

Christina Pauwels weeft al jaren creatieve werkvormen doorheen de ernst van opleidingen, trainingen en coaching.Christina is gegradueerde in de orthopedagogie. Na een twintigtal jaar als begeleidster aan huis in gezinnen met een persoon metverstandelijke beperking, is ze sinds 2001 als praktijklector verbonden aan de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie (Faculteit Mens en Welzijn) van de Hogeschool Gent. Ze volgde bijkomend een opleiding tot dramadocente, een opleiding tot systeemtherapeute, een opleiding om te leren werken met sculpting en familieopstellingen en later nog een opleiding in inspirerend coachen.Daarnaast was ze devoorbije tien jaar als trainingsactrice in rollenspel betrokken in de opleiding rond communicatie en conflicthantering voor penitentiair beambten. Ook bij de f ederale recherche werkte ze als trainingsactrice en als trainer/coach in de opleiding tot verhoorcoach. Verder heeft ze in alle hierboven vermelde professionelecontexten expertise opgebouwd met rollenspel.