Christian Koninckx

Christian Koninckx

Christian Koninckx is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hijwas verbonden aan het Zweedse Instituut voor Internationale Culturele Betrekkin gen en is erevoorzitter van de Koninklijke Belgische Marine Academie. Hij is lidvan de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen, voorzitter van de Belgis ch-Zweedse Vereniging, en ondervoorzitter en juryvoorzitter van de Stichting Vocatio. Hij is voorzitter van de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed. Hij publiceerde tal van monografieën en wetenschappelijke artikels over de monarchie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Het instituut, de functie, de persoon
Prijs:24,99