Chantal Suissa

Chantal Suissa

Chantal Suissa is hoofdredacteur van de interreligieuze en interculturele website Nieuwwij.nl. Ze heeft verschillende succesvolle programma's opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving, het tegengaan van discriminatie en uitsluiting en empowerment van jong talent en docenten.