Caroline Andries

Caroline Andries

Caroline Andries is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Psychologie en Ed ucatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zij doceert er o.a. Psych opathologie van Kinderen en Adolescenten en doet onderzoek in het vakgebied van de adolescentiepsychologie.