Carlo Leget

Carlo Leget

Carlo Leget studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te U trecht. Hij specialiseerde zich in de ethiek in Utrecht, Nijmegen, Washington en Lille. Momenteel is hij als universitair docent medische ethiek verbonden aanh et Academisch Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen. Hij is internationaal voo rzitter van het EAPC (Association for Palliative Care).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners
Prijs:20,99