César Cleijn

César Cleijn

César Cleijn studeerde beeldhouwen en schilderen aan de Kunstacademie. Hij is ze lfstandig ondernemer, gespecialiseerd in grafische ontwerpen en creatieve produc ties; schrijver, IT-docent, ontwerper, fotograaf, webontwerper, kunstschilderen vader van twee jonge kinderen. Al vanaf de begintijd van computers heeft César een sterke affiniteit met zowel de technische als creatieve mogelijkheden, daarn a is hij voor zichzelf begonnen als zelfstandig ondernemer. Bij het starten van een eigen bedrijf was het daarbij ook vanzelfsprekend dat al deze onderdelen daa rin verenigd werden. Na de nodige kennis en praktijkervaring opgebouwd te hebben was de uitbreiding naar lesgeven en schrijven een logische ontwikkeling. Door d e technische opbouw van de achtergrond weet César perfect vanuit de praktijk ook dat naar boven te halen waar cursisten en lezers in geïnteresseerd zijn en beho efte aan hebben.