Bruno Blondé

Bruno Blondé

Bruno Blondé (1964) doceert sociaaleconomische geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Antwerpen waar hij verbonden is aan het Centrum voor St adsgeschiedenis en het Urban Studies Institute.