Bram Vannieuwenhuyze

Bram Vannieuwenhuyze

Bram Vannieuwenhuyze werd doctor in de geschiedenis aan de UGent. Hij werkt als professor historische cartografie in Amsterdam en als docent middeleeuwse geschiedenis in Leuven.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
226 stadsplattegronden uit 1545-1575
Prijs:€ 119,00