Boudewijn Van Houdenhove

Boudewijn Van Houdenhove

Boudewijn Van Houdenhove is psychiater en hoogleraar medische en gezondheidspsyc hologie aan de K.U. Leuven. Hij is een pionier op het gebied van het onderzoek n aar het verband tussen lichamelijke en psychosociale aspecten van ziek zijn. Hij publiceerde diverse erg succesvolle boeken over o.m. chronische pijn en chronis che vermoeidheid.