Boris Fishman

Boris Fishman

Boris Fishman werd in 1979 geboren in Minsk en emigreerde in 1988 vanuit de voor malige Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten.Hij schrijft voor The New Yorker, Ne w York Times Magazine, Book Review, The New Republic, The Nation, Harper's, Vogu e, The London Review of Books, Wall Street Journal en The Forward en stelde onla ngs de verhalenbundel Wild East: Stories from the Last Frontier samen voor Rando m House.