Yrja Danner wordt nieuwe CEO van de Uitgeverij Lannoo Groep

Yrja Danner wordt nieuwe CEO van de Uitgeverij Lannoo Groep

31/01/2024

De raad van bestuur van de Uitgeverij Lannoo Groep heeft – in nauw overleg met de familiale aandeelhouders – besloten om Yrja Danner aan te stellen als nieuwe CEO.

Haar mandaat gaat in op 1 september 2024. Zij volgt Matthias Lannoo (67) op die sinds 1982 actief is in het familiebedrijf en reeds meer dan 30 jaar CEO is.

Met Yrja Danner kiest Lannoo voor een opvolger uit eigen gelederen. Sinds 2009 is zij werkzaam voor de groep, vanaf 2015 in diverse directiefuncties. De laatste jaren vervulde zij de rol van directeur van LannooMeulenhoff, de Nederlandse divisie van Lannoo, waaronder Meulenhoff Boekerij, Unieboek|Het Spectrum en Park Uitgevers vallen. Daarnaast was zij jarenlang bestuurslid bij de Nederlandse GAU (Groep Algemene Uitgevers).

Matthias Lannoo: ‘We zijn ervan overtuigd dat Yrja de meest geschikte kandidaat is om de Uitgeverij Lannoo Groep, de grootste uitgever van boeken in de Benelux, te leiden. Zij kent het huis van binnenuit, deelt de waarden van ons familiebedrijf en geniet een breed draagvlak in een krachtdadig directieteam en in de hele organisatie. Zij zal met visie, bevlogenheid en daadkracht het bedrijf de komende jaren mee richting geven.’

Yrja Danner: ‘Ik ben meer dan vereerd dat ik het vertrouwen van de familie en de raad van bestuur krijg om deze positie te vervullen. Matthias heeft een prachtig bedrijf neergezet met een sterke positie in beide landen en ik ben zeer gemotiveerd om dit met alle collega’s verder uit te bouwen. In een snel veranderende omgeving zijn er voldoende uitdagingen om aan te pakken. Denk hierbij onder andere aan duurzaamheid, de digitale transformatie van ons vak en de ontlezing. Tegelijkertijd is het belangrijk om de eigenheid van de groep en haar verschillende uitgeverijen en divisies te borgen. Ik vind het belangrijk dat we een fijne werkplek voor de medewerkers zijn én een professioneel maar tegelijkertijd vertrouwd uitgeefhuis voor onze auteurs.’

Matthias Lannoo blijft co-CEO tot 31 december 2024. Vanaf de algemene vergadering van april 2025 wordt hij vervolgens uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt Yvonne van Oort op die dan haar driejarige mandaat als voorzitter beëindigt.

Naast het voorzitterschap van Matthias Lannoo blijven ook nog drie andere familieleden van de volgende generatie actief in het bedrijf: Margot Lannoo als COO van de Uitgeverij Lannoo Groep, Astrid Maes als Hoofd Marketing van Lannoo Uitgeverij in België en Michaël Lannoo als Operations Manager bij LannooMeulenhoff bv (Amsterdam) die de Nederlandse werkmaatschappijen overkoepelt. Daarmee blijft de familiale verankering in het bedrijf verzekerd.

Uitgeverij Lannoo Groep

De Uitgeverij Lannoo Groep is een warm uitgeefhuis met vele kamers en een unieke structuur. Sinds 1909 koppelen we de slagkracht van een stevig en gezond familiebedrijf aan de persoonlijke aanpak van verschillende uitgeverijen met gepassioneerde teams die dicht bij onze auteurs, partners en lezers staan. Deze combinatie – een stevige onderbouw en dynamische bovenbouw – geeft vuurwerk. België en Nederland zijn onze thuismarkten, maar we zetten ook volop in op internationalisering.

De Belgische tak van de groep bestaat uit Uitgeverij Lannoo nv en DistriMedia nv (de logistieke centra in Tielt en Temse). Uitgeverij Lannoo nv is onderverdeeld in Lannoo Uitgeverij in Tielt (gespecialiseerd in de uitgave en distributie van Nederlandse en anderstalige boeken en digitale projecten), Editions Racine in Brussel (gespecialiseerd in de uitgave van Franstalige boeken), LannooCampus in Leuven en Academia Press in Gent (gespecialiseerd in professionele en wetenschappelijke uitgaven) en Lannoo Graphics in Tielt (gespecialiseerd in stationery en papierwaren).

In Nederland overkoepelt LannooMeulenhoff bv, gevestigd in Amsterdam, de uitgeverijen Meulenhoff Boekerij bv, Unieboek|Het Spectrum bv (met o.a. de imprints Spectrum, Van Goor, Van Holkema en Warendorf, Prisma, Forte, Paper Life en Capitool), Park Uitgevers bv (met de imprints Nieuw Amsterdam, Wereldbibliotheek, Podium, Fontaine en Oceaan) en TerraLannoo bv.

De groep telt 350 medewerkers en realiseert een geconsolideerde omzet van meer dan 100 miljoen euro.