Van boze stiefmoeder naar liefste bonusmama

Van boze stiefmoeder naar liefste bonusmama

30/06/2020

In Blend vertelt Ann Van Elsen over haar ervaring rond scheiden en nieuw samengestelde gezinnen.

Ann vertelt haar verhaal en hoopt hiermee mensen in gelijkaardige situaties een hart onder de riem te steken.

We delen alvast enkele tips hoe je als plusouder de omgang met je pluskinderen kan verbeteren. 

1. Leer elkaars grenzen kennen en respecteren

Als de ouder een nieuwe relatie aangaat, ondergaan ook de kinderen dit verhaal. Sommige kinderen verzetten zich tegen een nieuwe relatie omdat ze bang zijn dat de ruzies weer zullen starten, of zijn niet tevreden dat ze hun papa/mama moeten ‘delen’ met een nieuwe partner en eventueel zijn of haar kinderen. 

Het is belangrijk om hun gevoel en noden te respecteren. Jij bent misschien klaar om hen te omarmen, maar misschien zijn zij dat, om welke reden ook, nog niet. Anderzijds is het ook belangrijk jouw grenzen te bewaken en er niet overheen te laten lopen om toch maar de titel van ‘beste plusouder’ in de wacht te slepen.

2. Las een praatmoment in

Communiceer met de stiefkinderen niet via jouw partner. Open communicatie werkt het best, maar net als jouw kinderen worden stiefkinderen niet graag berispt.

Het is mogelijk dat jouw stiefkind van jou geen commentaar aanvaardt, in tegenstelling tot je kinderen, die meestal geen andere keuze hebben. Er open over praten helpt.

3. Dring jezelf niet op

Wanneer je je pluskinderen wil overrompelen met zorg en liefde, zijn zij er misschien nog niet klaar voor. In plaats van jezelf op te dringen is het beter een observerende houding aan te nemen en enkel hulp te bieden waar gevraagd.

4. Laat je geen rol opleggen waarbij je je niet goed voelt

Er mag van jou niet verwacht worden dat je de moeder- of vaderrol gedeeltelijk of volledig op jou neemt, ook niet als de kinderen een van beide ouders permanent moet missen. Leg die druk niet op jouw schouders.

5. Laat de plusouder scoren

Als ouder krijg je eindeloos krediet, als plusouder kom je voor het minste in het rood te staan. Zorg ervoor dat jouw partner, die ook plusouder is van jouw kinderen, op tijd zijn/haar rekening kan aanvullen.

6. Gezonde erkenning voor de plusouder

Respect afdwingen van je pluskinderen is een heikel thema. Je moet het verdienen en soms opeisen. Als partner is het belangrijk om de plusouder van je kinderen te erkennen in zijn/haar inspanningen en die niet vanzelfsprekend te vinden.

Blend

Ann Van Elsen

Ann Van Elsen vertelt over haar ervaring rond scheiden en nieuw samengestelde gezinnen. Ann ging zelf twee keer door een scheidingsproces: een keer als kind, en keer als vrouw. De periode na een scheiding is een helse tijd, dat was ook voor Ann zo. Maar ze vond opnieuw geluk en liefde en is blij met haar warme nest voor haar kinderen en pluszoon.

Ann vertelt haar verhaal en hoopt hiermee mensen in gelijkaardige situaties een hart onder de riem te steken. Schoon scheiden, single mama zijn, een nieuwe liefde toelaten, nog een kind... het zijn allemaal uitdagingen waar je als gescheiden (plus)ouder mee te maken krijgt. In Blend lees je treffende tips en herkenbare getuigenissen. Niet alleen volwassenen maar ook enkele jongeren vertellen hoe zij deze ervaring beleefd hebben.

> Ontdek meer over dit boek