3 redenen waarom oud niet out is

3 redenen waarom oud niet out is

27/06/2017

Oudere mensen zijn wel nog nuttig. Dat bewijst gedragsbioloog Mark Nelissen in zijn nieuwste boek Eindelijk Oud. Oma's en opa's zijn er omdat ouderdom evolutionair een belangrijke functie heeft. Ontdek hier alvast 3 redenen waarom je zeker nog niet afgeschreven bent als je al eventjes boven de 3 x 7 bent.

1. Grijs is wijs

Senioren zijn wijs. 'O ja?', zegt u misschien: 'Ik niet hoor, ik ben maar een eenvoudig iemand, wijsheid is bij mij niet te vinden.' Nee, zo mogen we dat niet zien. De wijsheid van de grijsaard hoeft niet zo groot te zijn dat hij er de wereld mee kan regeren, als dat niveau zou bestaan. Het gaat meer om de globale wijsheid bij de hele populatie in een gemeenschap.

Stel dat u de keuze moet maken tussen a en b. Uw ervaring, kennis of verstand zijn onvoldoende om de juiste keuze te kunnen garanderen en u kunt niet kiezen. Dus zoekt u hulp van een oudere die in de loop van zijn of haar leven meer ervaring mocht verzamelen en dus met meer kennis van zaken kan bepalen of a dan wel b moet worden gekozen.

De hulp hoeft niet te komen van een genie. Hij of zij moet enkel verstandiger zijn dan u, zodat uw vraag om hulp rendeert. Tel alle hulpzoekende en -biedende mensen bij elkaar op, en de gemeenschap heeft baat bij de ervaring van de ouderen, ook als ze niet geniaal zijn. U kunt ook ontsnappen aan een beer als u geen topspurter bent.

2. Creativiteit groeit met de jaren

Door het verlengen van de levensverwachting kan de mens onder andere meer creativiteit aan de dag leggen. Wat heb je nodig om creatief te zijn? Inbeeldingsvermogen en tijd. Het vermogen om nieuwe dingen te scheppen en creativiteit zijn dus heel sterk verbonden aan de tweede fase.

We vinden het niet enkel in de kunst, maar ook in andere domeinen zoals in de politiek. De vrijgekomen energie en tijd bij het ontstaan van die tweede fase, alsook het vermogen om ervaringen in het voorstellingsvermogen met elkaar te combineren om nieuwe gedachten te doen ontstaan, kunnen worden aangewend om veel nieuwigheden te creëren.

3. Heropleving van de verliefdheid

Net zoals de seksuele drift niet verdwijnt bij de overgang naar de tweede fase, zo blijft ook de verliefdheid mogelijk onder de schedel met het grijze haar. Veertigers en vijftigers hebben er doorgaans geen tijd voor. Verliefdheid is een roes van het brein die enorm veel energie en aandacht opslorpt. Maar als het kroost eenmaal het huis uit is en het pensioen is gevierd, komt er tijd genoeg vrij om een verliefdheid alle kans te geven zicht te ontplooien. Echte verliefheid is, ook volgens de wetenschap, dus mogelijk tot in het bejaardentehuis.

Eindelijk oud

Mark Nelissen

Wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden

In onze westerse samenleving is eeuwig jong het motto. Ouder worden boezemt angst in en oudere mensen worden al te vaak als 'niet meer nuttig' weggezet. Gedragsbioloog Mark Nelissen toont het tegendeel aan. Oma's en opa's zijn er omdat ouderdom evolutionair nuttig is. Sterker nog: het ontstaan van de mens is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van ouderdom. In Eindelijk oud herstelt Mark Nelissen de vijftigplusser in ere. Hij legt haarfijn uit waar de oudere mens evolutionair vandaan komt, wat ouder worden biologisch inhoudt, waarom de menopauze nut heeft en vooral: waarom we er moeten naar uitkijken om ... eindelijk oud te worden.

€ 19,99 | Kijk hier het boek in | Meer info