Bert Smits

Bert Smits

Bert Smits is sociaalpedagoog en maatschappelijk ondernemer. Hij begeleidt organisaties, overheden en bedrijven in complexe transitieprocessen vanuit Levuur.Hi j is een van de gezichten achter Schoolmakers, een coöperatieve vennootschap dieleer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Hij is bovendien mede-oprichte r van Tweeperenboom, waar mensen en organisaties begeleid worden in doorbraakprojecten, en voorzitter van het platform voor onderwijsinnovatie Mysterie van Onderwijs.

Boeken van deze auteur