Bert De Paep

Bert De Paep

Bert De Paep is verzekeringsmakelaar. Hij geeft verzekeringsadvies aan particuli eren en bedrijven. Hiervoor vertrekt hij van de noden en de situatie van elke pe rsoon om zo samen met hem of haar de meest passende verzekeringsoplossing te kie zen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De basis
Prijs:35,99