Bart Raymaekers

Bart Raymaekers

Bart Raymaekers (Herent) is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeertevan de KU Leuven. Hij doceert vakken op het gebied van de ethiek, politieke fil osofie en rechtsfilosofie.