Bart Morlion

Bart Morlion

Prof. dr. Bart Morlion is anesthesioloog, en werkt al vele jaren voltijds als 'pijnbestrijder'. Hij is coördinator van het Algologisch Centrum (Pijncentrum) aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en doceert pijnbestrijding aan de KU Leuven en meerdere hogescholen. Morlion is voorzitter van de European Pain Federation sinds september 2017 tot september 2020.