Bart Libbrecht

Bart Libbrecht

Bart Libbrecht is pedagogisch verantwoordelijke in een organisatie die mobiele h ulpverlening aanbiedt in de Jeugdzorg.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening
Prijs:24,99