Bart Blondeel

Bart Blondeel

Bart Blondeel baseert zich op wetenschappelijke theorie (hoofdzakelijk sportpsyc hologische literatuur), maar ook zijn praktische ervaring in de (jeugd)sportwere ld en een aantal persoonlijke visies spelen een belangrijke rol.