Ans van Berkum

Ans van Berkum

Ans van Berkum is wereldautoriteit inzake het werk van Willem van Genk. Haar per soonlijke contact met de kunstenaar en uitgebreide onderzoek vormen de basis van waaruit Van Genks werk wordt belicht.

Boeken van deze auteur

WOEST(en, nl)

Subtitle: 
Willem Van Genk 1927-2005
Prijs:24,99