Annik Mollen

Annik Mollen

Dr. Annik Mollen is dokter in de genees-, heel- en verloskunde (Universiteit Antwerpen). Ze ontwikkelde een eigen onderzoeksprogramma dat afwijkingen in het biofysische evenwicht bij een patiënt/persoon aangeeft, de oorzaak van het onevenwicht opspoort en gericht advies geeft om het evenwicht te herstellen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Natuurlijk evenwicht in je lichaam kan ziektes voorkomen en genezen
Prijs:€ 19,99