Annik Mollen

Annik Mollen

Dr. Annik Mollen is dokter in de genees-, heel- en verloskunde (Universiteit Ant werpen). Ze ontwikkelde een eigen onderzoeksprogramma dat afwijkingen in het bio fysische evenwicht bij een patiënt/persoon aangeeft, de oorzaak van het onevenwi cht opspoort en gericht advies geeft om het evenwicht te herstellen.