Annemie Vandermeulen

Annemie Vandermeulen

Annemie Vandermeulen is sociaal verpleegkundige bij het Trefpunt Zelfhulp. Zij b egeleidde vele vrouwen die een miskraam probeerden te verwerken.