Annemie Desoete

Annemie Desoete

Annemie Desoete was als gewoon hoogleraar verbonden aan de UGent en Arteveldehogeschool.