Anne-Laure Van Bruaene

Anne-Laure Van Bruaene

Anne-Laure Van Bruaene (1975) doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de stedelijke cultuur in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600
Prijs:34,99