Anne Dedry

Anne Dedry

Anne Dedry is gezinssociologe met ruim 35 jaar ervaring in de socialprofitsector. Vooral kraamzorg, thuiszorg, eerstelijnszorg, mantelzorg en de organisatie van onze gezondheidszorg zijn haar professionele biotoop. Ze is federaal parlementslid voor Groen en volgt zorgthema's nauw op.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe zorgtaken van mensen met een migratieachtergrond verlichten
Prijs:24,99