Alain Sabbe

Alain Sabbe

Alain Sabbe is burgerlijk ingenieur architect en doctor in de toegepaste wetenschappen. Naast zijn beroepspraktijk was of is hij ook docent aan diverse universiteiten en hogescholen in België en Frankrijk.

Boeken van deze auteur