Alain Sabbe

Alain Sabbe

Alain Sabbe is burgerlijk ingenieur architect en doctor in de toegepaste wetensc happen. Naast zijn beroepspraktijk was of is hij ook docent aan diverse universi teiten en hogescholen in België en Frankrijk.

Boeken van deze auteur