Agnes Verbruggen

Agnes Verbruggen

Agnes Verbruggen is als lector beroepsethiek verbonden aan verschillende opleidi ngen professionele bachelor in het sociaal werk (te Gent en Antwerpen). Zij heef t ook professioneel veel voeling met het werkveld.