Lannoo wordt 111 en dat vieren we!

Op 9 september 2020 werd Uitgeverij Lannoo 111 jaar jong.

Maandenlang maakten we plannen voor een groots feest met al onze auteurs, klanten, partners en vrienden. Maar toen kwam het coronavirus en leek het hele project in rook te zullen opgaan.

Wij haakten echter niet zomaar af! We overleefden tenslotte al twee wereldoorlogen, olie- en andere crisissen. Heel bewust hebben we de 111de verjaardag van Uitgeverij Lannoo gevierd, want wij hebben ons geloof in het boek nooit verloren. Altijd hebben wij geprobeerd om onze lezers de boeken en belevenissen te geven waar ze naar op zoek zijn en onze auteurs de lezers te bezorgen die ze verdienen.

We willen dit momentum ook aangrijpen om onszelf opnieuw te definiëren. Zo laten we jullie graag als eersten kennismaken met ons nieuwe logo en een aangepaste huisstijl, die nog beter vorm geven aan onze persoonlijkheid: nuchter én gepassioneerd, geworteld én wendbaar, veeleisend én betrokken. De verwijzing naar het vorige beeldmerk en de Lannoo-boot blijven aanwezig in het nieuwe logo. Tegelijkertijd verbeeldt de L een persoon die een boek leest, waarmee we onze betrokkenheid met lezer en auteur willen benadrukken. En de bovenste vorm fungeert ook als een plaatsaanwijzing, want Lannoo wil je graag gidsen door het boekenlandschap. 

Meer dan ooit willen we in de toekomst onze eigenheid in de verf zetten: de slagkracht van een groot familiebedrijf, lokaal en internationaal actief, en de dynamiek van kleine boekenateliers en teams die dicht bij hun auteurs, lezers en partners staan. In de komende maanden zullen we je daar zeker verder over informeren.

Van harte,
Het Lannoo Uitgeverij-team

Ons verhaal: waarom wij doen wat we doen

We willen lezers de boeken en beleving geven die ze altijd al zochten, boeken en auteurs de lezers geven die ze verdienen.

Een goed boek (en zijn uitgeverij) krijg je niet klein

Maandenlang maakten we plannen voor een groots verjaardagsfeest. En toen kwam dus het coronavirus... Maar wij haken niet zomaar af!