Manuscript

 

Manuscript

Als u een manuscript wilt insturen, dan vragen wij u om onderstaande richtlijnen te volgen:

1.  Stuur uw manuscript bij voorkeur per e-mail (max. 5 MB) naar een van de hieronder vermelde e-mailadressen. Zorg ervoor dat uw manuscript in een duidelijk leesbare letter staat (times new roman of calibri 12 pt). Stuur in geen geval cd-roms of handgeschreven manuscripten. 

2. Vergewis u er eerst van dat uw boek past binnen onze catalogus: op www.lannoo.be, www.lannoocampus.be en www.academiapress.be vindt u een overzicht van de verschillende genres die wij publiceren. Autobiografische manuscripten worden enkel in overweging genomen indien ze het particuliere overstijgen en een breder publiek kunnen interesseren. In functie van het genre dat u beoefent kunt u uw manuscript aanbieden via een van de volgende e-mailadressen:

Is uw boek bestemd voor een meer wetenschappelijk of professioneel geïnteresseerd publiek, of gaat het om een managementboek of een handleiding voor universiteit of hogeschool, dan stuurt u uw boek bij voorkeur naar manuscript@lannoocampus.be (indien u uw boek wilt aanbieden aan LannooCampus) of naar manuscript@academiapress.be (indien u uw boek wilt aanbieden aan Academia Press). 

3. Stuur bij uw manuscript (of een deel ervan) een synopsis van maximaal 3 bladzijden met daarin:

  • een mogelijke titel voor uw boek
  • een ‘flaptekst’ die op de achterzijde van uw boek zou kunnen staan
  • een korte synthese of inhoudstafel van uw boek
  • een beschrijving van de doelgroep die u voor ogen heeft
  • een overzicht van de sterke punten van uw boek t.o.v. andere boeken in het genre
  • meer informatie over uzelf
  • informatie over uw eventuele eerdere publicaties
  • en zo nodig toelichting over de gewenste vormgeving en/of illustraties in het boek

4. Aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel manuscripten ontvangt, moet u rekening houden met een beoordelingstermijn die kan variëren van drie weken tot drie maanden. Gezien het grote aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd en kunnen wij ook niet zorgen voor een beoordelingsrapport.

Uitgeverij Lannoo nv (België)
Kasteelstraat 97
B-8700 Tielt 
België

BE 0446.201.582
T. +32 (0)51 42 42 11
info@lannoo.be

Facebook | Twitter | Instagram