Manuscript

 

Manuscript

We staan altijd open voor nieuwe manuscripten of ideeën. Om een voorstel in te sturen naar de juiste persoon, vragen we u om de volgende richtlijnen te volgen:

1. Stuur uw manuscript of projectvoorstel bij voorkeur per e-mail (max. 5 MB) naar een van de hieronder vermelde e-mailadressen. Zorg ervoor dat uw document met een duidelijk leesbare letter opgemaakt is (Times New Roman of Calibri, lettergrootte van 12 punten). 

2. Door het voorstel aan de juiste persoon te bezorgen, krijgt het meteen de nodige aandacht. Op de websites van onze fondsen (www.lannoo.bewww.lannoocampus.be en www.academiapress.be) vindt u een overzicht van de verschillende genres die we publiceren.

In functie van het genre waarin u schrijft, kunt u uw voorstel aanbieden via een van de volgende e-mailadressen:

Is uw boek bestemd voor een meer wetenschappelijk of professioneel geïnteresseerd publiek, of gaat het om een handboek voor universiteit of hogeschool, dan kunt u bij voorkeur terecht bij manuscript@lannoocampus.be (indien u uw boek wilt aanbieden aan LannooCampus) of manuscript@academiapress.be (indien u uw boek wilt aanbieden aan Academia Press).

3. Als bijlage bij uw manuscript of als projectvoorstel ontvangen we graag een synopsis van maximaal drie bladzijden, met daarin:

  • een mogelijke titel voor uw boek,
  • een ‘flaptekst’ die op de achterzijde van uw boek zou kunnen staan,
  • een korte synthese of inhoudstafel van uw boek,
  • een beschrijving van de doelgroep die u voor ogen heeft,
  • een overzicht van de sterke punten van uw boek t.o.v. andere boeken in het genre,
  • meer informatie over uzelf,
  • informatie over uw eventuele eerdere publicaties,
  • en zo nodig toelichting over de gewenste vormgeving en/of illustraties in het boek.

4. Zodra uw voorstel bij ons binnenkomt, wordt het doorgegeven aan de verantwoordelijke uitgever, die het grondig doorneemt en de mogelijkheden voor publicatie afweegt. Gelet op het hoge aantal spontane inzendingen van manuscripten gericht aan onze uitgeverij, bezorgen we u daarna zo snel mogelijk een antwoord.

Uitgeverij Lannoo nv (België)
Kasteelstraat 97
B-8700 Tielt 
België

BE 0446.201.582
T. +32 (0)51 42 42 11
info@lannoo.be

Facebook | Twitter | Instagram