Andere boeken van Stijn Streuvels

Stijn Streuvels

Stijn Streuvels is een van de grootste en meest vernieu- wende Vlaamse schrijvers. Hij schreef tussen 1899 en zijn dood in 1969 vooral naturalistische romans, novelles en toneelstukken, waarin hij het Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te doorgronden. Tot zijn bekendste werk behoren naast Het leven en de dood in den Ast ook Langs de wegen, De vlaschaard en De teleurgang van de waterhoek.