In oorlogstijd

Deel 1: 1914. Bezorgd door Marcel De Smedt
Het controversiële oorlogsdagboek van Stijn Streuvels heruitgegeven
★★★★☆ - De Standaard der Letteren
Over het boek

'Men noemt ze bij naam dezen die zich in den aalkelder hebben gestopt, in waterleidingen waar de ratten over hun wezen liepen zonder dat men zich roeren kon! Men vertelt van iemand die zich in eene kast heeft laten nagelen; anderen zijn op den loop gegaan met eene hesp en een brood aan den hals. Een boerenzoon heeft den koffer ingestampt om aan geld te kunnen. Een boer heeft zich in een bussel stroo doen binden en omdat hij zich nog onveilig waande, zóó aan 't loopen gegaan! Een voorname heer van 't dorp heeft zich onder een aschhoop begraven, denkende dat niemand het wist... en nu heeft zijn meid het uitgebracht! Het is zonder einde en lang nog weerklinkt het onbedaarlijk lachen onder de aanwezigen.'

De oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels zijn niet zozeer een historisch relaas 'over den oorlog' – 'die moorderij op groote schaal' - maar vormen vooral een ontroerend tijdsdocument over het leven van alledag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit eerste deel beschrijft de maanden augustus tot december 1914.

Stijn Streuvels is een van de grootste en meest vernieu- wende Vlaamse schrijvers. Hij schreef tussen 1899 en zijn dood in 1969 vooral naturalistische romans, novelles en toneelstukken, waarin hij het Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te doorgronden. Tot zijn bekendste werk behoren naast Het leven en de dood in den Ast ook Langs de wegen, De vlaschaard en De teleurgang van de waterhoek.

Marcel De Smedt is em. gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Hij is voorzitter van het Streuvelsgenootschap.

Technische info

EAN
9789401426602
Beschikbaar: Verschenen
Formaat: 15cm x 22cm
Verschijningsdatum: 19/05/2015
Afwerking: Gebonden met stofomslag
Druk: 1
Aantal pagina's: 464
Uitgever: Uitgeverij Lannoo