Het Groene Boekje

Voor het eerst sinds 1955 publiceert de Nederlandse Taalunie een geactualiseerde versie van het Groene Boekje.
In de afgelopen tien jaar is een groot aantal woorden namelijk in onbruik geraakt en zijn er vele nieuwe woorden bijgekomen. Daarnaast wordt ook een aantal spellingregels veranderd of verduidelijkt.

Het Groene Boekje is het enige echte naslagwerk waarin de officiële spellingregels van de Nederlandse Taalunie zijn verwoord in een Leidraad en een lijst met woorden is opgenomen, die gespeld is volgens die regels.
Deze nieuwe editie is onmisbaar voor iedereen.

  • Woordenlijst Nederlandse Taal
  • Ruim 9.000 verschillen met het Groene Boekje van 1995
  • Ruim 4.000 wijzigingen in de spelling en in de afbrekingen in de spelling
  • Ruim 10.000 nieuwe woorden en woordvormen
  • Inclusief toegankelijk overzicht van alle spellingregels